Sök:
Pris och Betalning
Priserna på Scratch SICS AB:s hemsida uppdateras i realtid. Alla priset är inkl.moms. Priserna är angivna i svenska kronor. Scratch SICS AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering.


För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med (23) % från förfallodagen. Scratch SICS AB tar ut gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 300 kr.

Fraktkostnad
0 kr i frakt inom Sverige

Minsta order 500 kr.

Leverans
Order mottagna före klockan 10.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Scratch SICS AB anlitar Posten Företagspaket, Posten Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen.


e-Handelslagen,  ångerrätt vid distansavtal

Vi följer Konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Köpare har på sin sida lag om konsumentskydd vid distansavtal mm. Köpare har i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot varan.

Ångerrätten gäller dock inte för använd kosmetisk vara där förseglingen/plomberingen brutits. Den gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick och produkten oanvänd.

Retur
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Scratch SICS AB återköp upp till 14 dagar efter leverans

Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller varor vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.


Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Scratch SICS AB debiteras en avgift om
f n 300 kr  för att täcka Scratch SICS AB:s transport- och administrationskostnader.
Det är upp till kunden att ange en giltig och korrekt leveransadress. Om Scratch SICS AB får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller ej hämtats ut är det upp till kunden att betala ny frakt. För postförskott som inte hämtas ut debiterar vi en avgift på 300 kr för att täcka de kostnader som uppstår för hantering och administration. Postens liggetid är 14 dagar från det att paketet anländer till ditt utlämningsställe.  

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall köpare reklamera till Scratch SICS AB omgående.


Vid retur skall kund kontakta Scratch SICS AB på telefon 08-694 70 45, e-post till info@scratch-nails.se eller via Scratch SICS AB:s hemsida på www.scratch-nails.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande avreturnummer ej utgör ett godkänt retur. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Scratch SICS AB till handa. Vid retur av varan skall returfrakten ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Scratch SICS AB förbehåller sig rätt till produktkontroll, om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras, skickas varan tillbaka och en expeditionskostnad debiteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Scratch SICS AB på telefon 08 - 694 70 45 eller e-post info@scratch-nails.se

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slut i lager. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Scratch SICS AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. Scratch SICS AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Scratch SICS AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererbekräftelse via e-post.
Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Alla registrerade kunder kommer att automatiskt få Scratch Nails Nyhetsbrev.
Vill man ej ta del av nyhetsbrevet, går det att avregistrera sig när man får det per email.